CQ9电子

    首页  学生工作  新闻动态
关于2021年上半年推优名单公示的通知

发布时间: 2021-04-24      访问次数: 169


 根据《关于做好2021 年上半年推优工作的通知》河海团发〔20211号文件精神,经个人主动申请入党、团支部评议、学院团委审核,CQ9电子2021年上半年推优共计100人,现予以公示。

如有异议,请于429日上午10点前以书面形式反馈至本年级辅导员处。

 

 

 

 

 

 

附件:CQ9电子2021年上半年推优工作汇总表

 

 

 CQ9电子

2021424


附件:

CQ9电子2021年上半年推优工作汇总表

     学院团委(盖章)

日期:

序号

推优号

姓名

所属团支部

支部推优时间

团支部团员数

参加推优大会人数

有表决权团员人数

赞成推荐人数

1

地学[2021]001

陈海生

2017级测绘一班团支部

2021.4.15

29

27

26

26

2

地学[2021]002

杨浩

2017级地质一班团支部

2021.4.12

24

22

22

22

3

地学[2021]003

吴迁

2017级地质三班团支部

2021.4.9

27

27

27

24

4

地学[2021]004

刘森林

2017级地质三班团支部

2021.4.9

27

27

27

21

5

地学[2021]005

黄峥

2017级地质三班团支部

2021.4.9

27

27

27

21

6

地学[2021]006

郭艾雪

2018级测绘一班团支部

2021.4.1

29

28

26

22

7

地学[2021]007

高晓源

2018级测绘一班团支部

2021.4.1

29

28

26

21

8

地学[2021]008

赵子锋

2018级测绘一班团支部

2021.4.1

29

28

26

21

9

地学[2021]009

张雪

2018级测绘二班团支部

2021.4.3

26

26

26

25

10

地学[2021]010

黄渠

2018级测绘二班团支部

2021.4.3

26

26

26

26

11

地学[2021]011

黄庭伟

2018级地质一班团支部

2021.4.3

24

21

21

19

12

地学[2021]012

梁海燕

2018级地质一班团支部

2021.4.3

24

21

21

18

13

地学[2021]013

杨洁

2018级地质一班团支部

2021.4.3

24

21

21

19

14

地学[2021]014

黄龙

2018级地质二班团支部

2021.4.3

22

20

20

19

15

地学[2021]015

蔡浩然

2018级地质二班团支部

2021.4.3

22

20

20

18

16

地学[2021]016

王琪

2018级地质三班团支部

2021.4.3

26

25

26

24

17

地学[2021]017

王崇飞

2019级测绘一班团支部

2021.4.8

27

26

24

24

18

地学[2021]018

叶青衍

2019级测绘二班团支部

2021.4.8

21

20

20

20

19

地学[2021]019

郭思宇

2019级测绘三班团支部

2021.4.6

26

26

25

24

20

地学[2021]020

高何敬然

2019级地质一班团支部

2021.4.13

23

22

22

20

21

地学[2021]021

谢明泽

2019级地质一班团支部

2021.4.13

23

22

22

21

22

地学[2021]022

张健

2019级地质一班团支部

2021.4.13

23

22

22

20

23

地学[2021]023

刘晓东

2019级地质一班团支部

2021.4.13

23

22

22

21

24

地学[2021]024

陈凯东

2019级地质二班团支部

2021.4.14

26

24

24

24

25

地学[2021]025

黄子译

2019级地质二班团支部

2021.4.14

26

24

24

24

26

地学[2021]026

丁栓

2019级地质二班团支部

2021.4.14

26

24

24

24

27

地学[2021]027

徐佳俊

2019级地质三班团支部

2021.4.5

24

19

23

18

28

地学[2021]028

刘力行

2019级地质三班团支部

2021.4.5

24

19

23

18

29

地学[2021]029

李军

2019级地质三班团支部

2021.4.5

24

19

23

17

30

地学[2021]030

钱星吉

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

31

地学[2021]031

危宗军

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

32

地学[2021]032

刘小婷

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

33

地学[2021]033

马海霞

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

34

地学[2021]034

王子晨

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

35

地学[2021]035

杨雪文

2020级测绘一班团支部

2021.4.10

29

29

29

29

36

地学[2021]036

周函

2020级测绘二班团支部

2021.4.9

31

31

31

27

37

地学[2021]037

张帅

2020级测绘二班团支部

2021.4.9

31

31

31

28

38

地学[2021]038

朱彤

2020级测绘二班团支部

2021.4.9

31

31

31

24

39

地学[2021]039

朱家明

2020级测绘二班团支部

2021.4.9

31

31

31

25

40

地学[2021]040

王子昂

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

25

41

地学[2021]041

杨瑞鑫

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

19

42

地学[2021]042

潘震岳

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

24

43

地学[2021]043

李超浪

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

20

44

地学[2021]044

潘子瑶

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

19

45

地学[2021]045

张慎毅

2020级地质一班团支部

2021.4.17

33

28

28

21

46

地学[2021]046

周鑫杰

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

47

地学[2021]047

吴伟典

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

48

地学[2021]048

冷保澄

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

49

地学[2021]049

程林森

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

50

地学[2021]050

谭力玮

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

51

地学[2021]051

张昊

2020级地质二班团支部

2021.4.16

30

30

29

29

52

地学[2021]052

金子亮

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

53

地学[2021]053

张骏天

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

54

地学[2021]054

周伟建

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

55

地学[2021]055

邵众望

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

56

地学[2021]056

谢孟岐

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

57

地学[2021]057

欧阳嘉豪

2020级地质三班团支部

2021.4.10

30

29

29

29

58

地学[2021]058

夏亚威

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

24

59

地学[2021]059

王镆汗

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

25

60

地学[2021]060

秦戬

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

24

61

地学[2021]061

袁科语

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

23

62

地学[2021]062

计芯蕊

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

23

63

地学[2021]063

张徐昊

2020级遥感一班团支部

2021.4.14

31

30

30

24

64

地学[2021]064

王茂山

测绘工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.19

35

35

35

35

65

地学[2021]065

姜宝景

地质工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

38

38

38

34

66

地学[2021]066

李垚炜

地质工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

38

38

38

35

67

地学[2021]067

唐尧浩

地质工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

38

38

38

35

68

地学[2021]068

易琪程

地质工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

38

38

38

34

69

地学[2021]069

杨俊颖

地质工程专业2019级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

38

38

38

34

70

地学[2021]070

彭乙真

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

52

71

地学[2021]071

马振国

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

53

72

地学[2021]072

王晨璐

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

55

73

地学[2021]073

支厚雪

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

52

74

地学[2021]074

吴奕唯

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

52

75

地学[2021]075

庄伦迪

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

53

76

地学[2021]076

陈凯

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

53

77

地学[2021]077

王昆仑

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

52

78

地学[2021]078

姚顺雨

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

52

79

地学[2021]079

王信雷

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

50

80

地学[2021]080

张德智

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

53

81

地学[2021]081

孟羽娃

测绘工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.17

60

60

60

53

82

地学[2021]082

伍广森

地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.14

42

40

40

36

83

地学[2021]083

吴力昊

地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.14

42

40

40

31

84

地学[2021]084

邰理想

地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部

2021.4.14

42

40

40

31

85

地学[2021]085

杨必成

测绘工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

36

36

36

30

86

地学[2021]086

蔚铭阁

测绘工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

36

36

36

30

87

地学[2021]087

刘宇宸

测绘工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

36

36

36

30

88

地学[2021]088

彭迪

测绘工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

36

36

36

30

89

地学[2021]089

曾金文

测绘工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.15

36

36

36

30

90

地学[2021]090

周玮

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

91

地学[2021]091

左晨希

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

92

地学[2021]092

李胜

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

93

地学[2021]093

王维平

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

94

地学[2021]094

魏世杰

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

95

地学[2021]095

郭伟超

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

96

地学[2021]096

张昌伟

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

97

地学[2021]097

乔斐

地质工程专业2020级(学硕)研究生团支部

2021.4.7

48

48

40

40

98

地学[2021]098

黄祥麟

CQ9电子博士生团支部

2021.04.12

48

40

40

40

99

地学[2021]099

王颖

CQ9电子博士生团支部

2021.04.12

48

40

40

40

100

地学[2021]100

任权

CQ9电子博士生团支部

2021.04.12

48

40

40

40

 


建议使用IE 5.0 以上版本,分辨率1024*768浏览
, All Rights Reserved CQ9电子 版权所有 管理入口
江苏省南京市江宁区佛城西路8号笃学楼(211100) 电话:025-83787234 传真:025-83787234 Email:dixue@hhu.edu.cn